Magazin Kvízkérdések

Szereplők:

 1. Szervező – Urban Művészet
 2. Partner – Nyereményt felajánló 2. fél, (kedvezményes vásárlásra feljogosító kuponkód, termék vagy szolgáltatás)
 3. Játékos

A Játékban történő részvétel feltételei

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakóhellyel rendelkező, természetes személy („Játékos”)

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• a nyereményt felajánló Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• A cikk tárgyát képező szereplők, valamint azok közeli hozzátartozói.

A Játékos kijelenti, hogy az Űrlapra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játékok az Urban Művészet weboldal Nyereményjátékok menüpontján keresztül érhetők el, itt olvashatók a Játékok leírásai, és itt lehet az űrlap kitöltésével jelentkezni a Játékokra.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát, a beküldési határidőt és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

4. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek 

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék során feltett valamennyi kérdésre történő helyes válaszadás, vagy a Játék feltételeinek mindenben megfelelő űrlap beküldése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • A Nyereményjátékoknál az urbanmuveszet.hu weboldal Adatvédelmi Tájékoztatójában foglalt információk tudomásul vétele
 • egyes Játékoknál hozzájárulás, hogy a Partner közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Játékost megkereshesse a megadott elérhetőségeken,
 • egyes Játékoknál hozzájárulás, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal a Játékost megkereshesse a megadott e-mail címen saját ajánlataival.
 •  egy Játékos csak egy e-mail címről, küldheti el az űrlapot a helyes válaszok és személyes adatokkal és vehet részt az adott Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja,
 • egy Játékos csak egy alkalommal küldheti el az űrlapot, és vehet részt a Játékban. Több jelentkezés esetén a Szervező a Játékost valamennyi jelentkezését tekintve kizárja a Játékból.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervező-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.

A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át pénzre.

6. Sorsolás

A sorsolás az adott Játékban megadott időpontban történik.

Kvízkérdések esetén a valamennyi kérdésre helyest választ beküldő Játékosok között a sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Szervező előtt történik.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követő 1 munkanapon belül értesítjük.

A Szervező a nyertesek nevét és lakóhelyét a város megnevezésével az urbanmuveszet.hu weboldalon, a Nyereményjátékok oldalon a sorsolás napján teszi közzé.

A nyeremény e-mail vagy lakcímre történő kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban elküldeni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal elküldi a megadott e-mail-címre vagy lakcímre.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Adatvédelmi Tájékoztató irányadó.